Privacybeleid

Collaborative Perks informeert u over haar privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers en klanten die kunnen worden verzameld door middel van navigatie of contractering van diensten via de website https://www.collaborativeperks.com

Met betrekking tot dit Collaborative Perks garandeert de naleving van de voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, uw persoonlijke gegevens worden veilig bewaard en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april , 2016 over de bescherming van natuurlijke personen (GDPR).

Het gebruik van de website impliceert acceptatie van dit privacybeleid.

Identiteit van de verantwoordelijke persoon

 • Entiteit: Collaborative Perks
 • Adres: Calle Santa Engracia 122, Madrid (Spanje)
 • Email adres: info@collaborativeperks.com
 • Website: https://www.collaborativeperks.com

Beginselen toegepast bij de verwerking van gegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens past Collaborative Perks de volgende principes toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (AVG):

 • Principe van rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: Collaborative Perks vereist altijd toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die voor een of meer doeleinden kunnen zijn.
 • Gegevensminimalisatie Principe: Collaborative Perks zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de gevraagde doeleinden.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: de verzamelde persoonlijke gegevens worden zodanig behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan worden gegarandeerd. Collaborative Perks neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang of misbruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Het verkrijgen van persoonlijke gegevens

Om https://www.collaborativeperks.com te bekijken, hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken.

De gevallen waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn de volgende:

 • Door contact met ons op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.

Rechten

Collaborative Perks informeert dat uw persoonlijke gegevens recht hebben op:

 • Verzoek om toegang tot opgeslagen gegevens.
 • Verzoek om rectificatie of annulering.
 • Verzoek om beperking van gegevensverwerking.
 • Verzet u tegen de verwerking van gegevens

U kunt geen gebruik maken van het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks door de belanghebbende worden uitgeoefend, rechtstreeks bij Collaborative Perks worden aangevraagd, wat betekent dat elke gebruiker die zijn gegevens op elk gewenst moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met Collaborative Perks en om informatie over de gegevens kan vragen. zijn opgeslagen en hoe ze zijn verkregen, de rectificatie ervan aanvragen, zich verzetten tegen de behandeling, het gebruik beperken of de annulering van die gegevens vragen.

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar info@collaborativeperks.com samen met het geldige wettelijke bewijs als fotokopie van de D.N.I. of gelijkwaardig.

U hebt het recht op effectieve gerechtelijke voogdij en om een ​​klacht in te dienen bij de controle-instantie, in dit geval het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de behandeling van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met https://www.collaborativeperks.com en een e-mail verzendt via de formulieren, verstrekt u informatie van persoonlijke aard waarvan de verantwoordelijke partij Collaborative Perks is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens omvatten, zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres en e-mailadres. Door deze informatie te verstrekken, geeft u uw toestemming zodat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door – 1 & 1 –

De persoonlijke gegevens en het doel van de gegevensverwerking door Collaborative Perks verschillen volgens het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: Collaborative Perks vraagt ​​om persoonlijke gegevens zoals: Naam en achternaam en e-mailadres om vragen van gebruikers te beantwoorden. Collaborative Perks gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te reageren op berichten, twijfels, klachten, opmerkingen of zorgen die gebruikers kunnen hebben met betrekking tot de informatie op https://www.collaborativeperks.com, de diensten die via de website worden aangeboden, de verwerking van persoonlijke gegevens, zaken met betrekking tot de wetteksten op de website, evenals alle andere vragen van de gebruiker die niet onderworpen zijn aan de voorwaarden van de website.

Er zijn andere doeleinden waarvoor Collaborative Perks persoonsgegevens verwerkt:

 • Om de naleving van de voorwaarden in de toepasselijke wetgeving te garanderen. Dit kan de ontwikkeling van hulpmiddelen en algoritmen omvatten die deze website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te waarborgen.
 • Ter ondersteuning en verbetering van de diensten aangeboden door https://www.collaborativeperks.com
 • Om het browsen van gebruikers te analyseren. Collaborative Perks verzamelt andere niet-identificerende gegevens verkregen met behulp van cookies die worden gedownload naar de computer van de gebruiker tijdens het browsen op de website waarvan de kenmerken en het doel worden beschreven in het Cookiebeleid.

Persoonlijke data beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt Collaborative Perks alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt het de beste industriële praktijken om verlies, misbruik, onjuiste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging daarvan te voorkomen.

De website wordt gehost op 1 & 1. De beveiliging van de gegevens is gegarandeerd, omdat ze alle nodige beveiligingsmaatregelen nemen. U kunt uw privacybeleid raadplegen voor meer informatie.

Collaborative Perks informeert de gebruiker dat zijn / haar persoonlijke gegevens niet zullen worden overgedragen aan derde partijen, behalve dat een dergelijke overdracht van gegevens onder een wettelijke verplichting valt of wanneer de levering van een dienst de noodzaak van een contractuele relatie met de vergoeding impliceert van gegevensverwerking. In het laatste geval wordt alleen de overdracht van gegevens aan de derde partij uitgevoerd wanneer Collaborative Perks de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker heeft.

In sommige gevallen kan echter worden samengewerkt met andere professionals, in dergelijke gevallen is toestemming van de gebruiker vereist voor informatie over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Het zal altijd worden gedaan met de strengste veiligheidsnormen.

Inhoud van andere websites

Pagina’s op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich precies hetzelfde als wanneer u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een extra tracking code van derden insluiten en uw interactie volgen.

Hieronder vindt u het cookiebeleid van deze websites:

Vimeo

Cookie beleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken. Dit is informatie die is opgeslagen in uw webbrowser.

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie raadplegen over het verzamelbeleid, het doel en de behandeling van de cookies.

Legitimisatie voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens is: toestemming. Om contact op te nemen met Collaborative Perks, moet u dit Privacybeleid accepteren

Bewaring van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die aan Collaborative Perks worden verstrekt, blijven bewaard totdat u om verwijdering ervan vraagt

Ontvangers van persoonlijke gegevens

 • Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc., een bedrijf uit Delaware, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, United States (“Google”). Meer informatie op: https://analytics.google.com
  Google Analytics gebruikt “Cookies”, tekstbestanden die zich op uw computer bevinden, om de keuzes die gebruikers van de website maken te helpen analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt direct door Google verzonden en gearchiveerd op de Amerikaanse servers.

De Google Privacy Policy-pagina legt uit hoe Google privacy beheert in termen van het gebruik van cookies en andere informatie.

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die worden gebruikt door Google en zijn medewerkers en alle informatie met betrekking tot het gebruik dat ze maken van de advertentie cookies.

Web browsing

Bij het navigeren op https://www.collaborativeperks.com kunnen niet-identificerende gegevens worden verzameld, waaronder IP-adres, geolocatie, een record van hoe services en sites worden gebruikt, surfgedrag en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende externe analyseservices:

 • Google Analytics

Collaborative Perks gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, navigatiepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

Gebruikers verbinden zich ertoe dat de gegevens die aan Collaborative Perks worden verstrekt correct, volledig, nauwkeurig en effectief zijn, evenals dat ze correct worden bijgewerkt, aangezien gebruikers als enige verantwoordelijk zijn voor de juistheid en correctheid van de gegevens waarnaar wordt verwezen in https://www.collaborativeperks.com Collaborative Perks vrijstellen van enige verantwoordelijkheid.

Aanvaarding en toestemming

Omdat een gebruiker van de website verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, stemt u ermee in en stemt u in met de behandeling hiervan door Collaborative Perks in de vorm en voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid.

Herroepbaarheid

Om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar info@collaborativeperks.com samen met het geldige bewijs, als fotokopie van de D.N.I. of gelijkwaardig.

De uitoefening van deze rechten omvat geen gegevens die Collaborative Perks moet bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Collaborative Perks behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan industriële praktijken.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt gewijzigd door anderen, naar behoren gepubliceerd.

Collaborative Perks maart 20, 2019