Polityka prywatności


Collaborative Perks informuje o swojej Polityce Prywatności dotyczącej traktowania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów, które mogą być gromadzone przez nawigację lub kontraktowanie usług za pośrednictwem strony internetowej https://www.collaborativeperks.com


W odniesieniu do tego Collaborative Perks gwarantuje zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Twoje dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane z najwyższą starannością, w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia, 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO).

Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

Tożsamość osoby odpowiedzialnej

Podmiot: Collaborative Perks

Adres: Calle Donoso Cortés 8, 1ºD. 28015, Madrid (Spain)

Adres e-mail:info@collaborativeperks.com

Strona internetowa: https://www.collaborativeperks.com

Zasady stosowane podczas przetwarzania danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe, Collaborative Perks stosuje następujące zasady, które są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: Collaborative Perks zawsze będzie wymagać zgody na przetwarzanie danych osobowych, które mogą być przetwarzane do jednego lub więcej celów.
 • Zasada minimalizacji danych: Collaborative Perks pobiera wyłącznie dane bezwzględnie niezbędne w celach korzystania z platformy.
 • Zasada integralności i poufności: Gromadzone dane osobowe będą przetwarzane w taki sposób, aby było zagwarantowane ich bezpieczeństwo, poufność oraz integralność. Collaborative Perks podejmuje niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu lub niewłaściwego wykorzystania danych użytkowników przez osoby trzecie.

Pozyskiwanie danych osobowych

Aby przeglądać https://www.collaborativeperks.com nie trzeba podawać żadnych danych osobowych.

Przypadki, w których należy podać swoje dane osobowe, są następujące:

 • – Poprzez formularz kontaktowy lub przesłanie wiadomości email.

Prawa

Collaborative Perks informuje, iż twoje dane osobiste upoważniają do:

 • Dostępu do przechowywanych danych.
 • Sprostowania lub anulowania.
 • Ograniczenia przetwarzania danych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Nie możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

Korzystanie z tych praw jest osobiste i dlatego musi być wykonywane bezpośrednio przez zainteresowaną stronę, zwracając się bezpośrednio do Collaborative Perks, co oznacza, że ​​każdy użytkownik, który dostarczył swoje dane w dowolnym czasie, mogą skontaktować się z Collaborative Perks i poprosić o informacje na temat przechowywanych danych i jak zostały one uzyskane, zażądać sprostowania lub zażądać unieważnienia danych.

Aby skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu należy wysłać e-mail do info@collaborativeperks.com wraz z ważną kopią dowodu osobistego, bądź paszportu.

Masz prawo do skutecznej opieki sądowej i do złożenia skargi do organu kontrolnego, w tym przypadku, Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych nie jest zgodne z prawem.

Celem przetwarzania danych osobowych

W przypadku podłączenia do https://www.collaborativeperks.com i wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem formularzy jesteś dostarczających informacji o charakterze osobistym, której strona odpowiedzialna jest Collaborative Perks. Informacje te mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres IP, nazwa i nazwisko, adres e-mail i adres fizyczny. Dostarczając te informacje, należy wyrazić zgodę tak, że informacje są zbierane, używane, przechowywane i zarządzane przez – Amazon Services –

Dane osobowe i cel przetwarzania danych przez Collaborative Perks różni się w zależności od systemu przechwytywania informacji:

 • Formularze kontaktowe: Collaborative Perks żąda danych osobowych, które mogą być: imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu zapytań użytkowników odpowiedź.

Na przykład, w ramach współpracy Perks wykorzystuje te dane do odpowiadać na wiadomości, wątpliwości, skargi, uwagi lub wątpliwości, że użytkownicy mogą mieć w odniesieniu do informacji zawartych w https://www.collaborativeperks.com, usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej, z przetwarzaniem danych osobowych dane, sprawy odnoszące się do aktów prawnych zawartych w witrynie, a także wszelkich innych zapytań, które użytkownik może mieć i która nie podlega warunkom stronie internetowej.

Istnieją inne cele, dla których Collaborative Perks przetwarza dane osobowe:

 • Aby zagwarantować zgodność z warunkami zawartymi w obowiązującym prawem. Może to obejmować rozwój narzędzi i algorytmów, które pomagają tę stronę, aby zagwarantować poufność danych osobowych, to zbiera.
 • Do wspierania i poprawy usług oferowanych przez https://www.collaborativeperks.com.
 • Aby przeanalizować przeglądanie użytkowników. Collaborative Perks zbiera inne dane identyfikujące niż uzyskane za pomocą plików cookie, które zostały pobrane do komputera użytkownika podczas przeglądania strony internetowej, którego cechy i cel są wyszczególnione w Polityce Cookie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby chronić swoje dane osobowe, Collaborative Perks podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności i podąża najlepszych praktyk w branży, aby zapobiec utracie, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem ich.

Na stronie internetowej znajduje się na serwerze Amazon Services. zagwarantowane jest bezpieczeństwo danych, ponieważ podejmują wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa dla niego. można sprawdzić swoją politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Collaborative Perks informuje użytkownika, że ​​jego / jej dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji zewnętrznych, oprócz tego, że takie przekazywanie danych jest objęte zobowiązaniem prawnym lub gdy świadczenie usługi pociąga za sobą konieczność stosunku umownego z ładunkiem obróbki danych. W tym ostatnim przypadku tylko przekazywanie danych osobom trzecim zostaną przeprowadzone podczas Collaborative Perks ma wyrażonej zgody użytkownika.

Jednak w niektórych przypadkach współpraca może być wykonane z innych zawodów, w takich przypadkach, to będzie wymagać zgody użytkownika informujący o tożsamości kolaboranta i celów współpracy. Będzie ona zawsze być wykonane z najsurowszymi normami bezpieczeństwa.

Zawartość innych stron internetowych

Strony na tej stronie może zawierać wbudowany treści (na przykład filmy, zdjęcia, artykuły, etc.). Osadzona zawartość innych stron internetowych, zachowują się dokładnie tak samo jak gdybyś odwiedził inną stronę internetową.

Strony te mogą zbierać dane o tobie, wykorzystywać cookies, umieścić dodatkowy kod śledzenia osób trzecich oraz monitorować swoje oddziaływanie.

Polityka Cookie

Na tej stronie internetowej do pracy właściwie trzeba wykorzystywać cookies, czyli informacje, które są przechowywane w przeglądarce internetowej. Na stronie Polityka Cookie można zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących polityki, w celu zbierania i obróbki plików cookie.

Legitymizacja do przetwarzania danych

Podstawą prawną do leczenia swoich danych wynosi: consent.

To kontakt Collaborative Perks, trzeba zaakceptować tę politykę prywatności

O Ochronie Danych Osobowych

Dane osobowe przekazane Collaborative Perks zostaną zachowane aż zażądać ich usunięcia

Odbiorcami danych osobowych

Google Analytics to usługa analityki stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Stany Zjednoczone ( “Google”). Więcej informacji na: https://analytics.google.com

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych znajdujących się na komputerze, aby pomóc analizować wyborów, które użytkownicy make stronie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (włącznie z jego adresem IP) będą bezpośrednio przekazywane i archiwizowane przez Google na serwerach amerykańskich.

Privacy Policy Google Page wyjaśnia, w jaki sposób Google zarządza prywatności w zakresie korzystania z plików cookie i innych informacji.

Można także wyświetlić listę typów plików cookie używane przez Google i jego współpracowników i wszystkich informacji związanych z korzystaniem przez nie z cookies reklamowych.

Przeglądanie Sieci

Podczas nawigacji https://www.collaborativeperks.com zakaz identyfikacji mogą być zbierane dane, w tym adres IP, geolokalizacja, zapis tego, jak wykorzystywane są usługi i strony, nawyki przeglądanie i inne dane, które nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

Strona korzysta z następujących osób trzecich Analysis Services:

 • Google Analytics

Collaborative Perks korzysta z informacji uzyskanych w celu uzyskania danych statystycznych, analizy trendów, administrowania stroną, badanie wzorców nawigacji, i zbierać informacje demograficzne.

Dokładność i prawdziwość danych

Użytkownicy zobowiązują się, iż dane przekazane Collaborative Perks są prawidłowe, kompletne i dokładne, jak również zobowiązują się do odpowiedniej aktualizacji, jako, iż użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych zamieszczonych na https://www.collaborativeperks.com/exonerating Collaborative Perks.

Akceptacja i zgoda

Jako użytkownik serwisu oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownik zgadza się i zgoda na leczenie samo przez Collaborative Perks w formie i do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Odwołalność

Aby skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu należy wysłać e-mail do info@collaborativeperks.com wraz z ważnym prawnym dowodem, kserokopię dowodu osobistego lub jego odpowiednikiem.

Korzystanie z tych praw nie zawiera żadnych danych, które Collaborative Perks jest zobowiązany do przechowywania w celach administracyjnych, prawnych lub z powodów bezpieczeństwa.

Zmiany w polityce prywatności

Collaborative Perks zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu uzyskania nowych przepisów i orzecznictwa, jak również do praktyk branżowych.

Wymienione polityki będą obowiązywać dopóki nie zostaną zastąpione nowszymi normami.

Collaborative Perks, Styczeń 2021

Wykonane prze Collaborative Perks © 2011 – 2023 wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatności – Polityka Cookies – Warunki Użytkowania